Unikum

Unikum-Digital portfolio
Vi på Pärlan använder oss av en digital portfolio som heter Unikum. Unikum är en plattform för säker dokumentation och information i förskolan.
Vi som arbetar på förskolan kan enkelt fånga barnens dagliga aktiviteter och dela med vårdnadshavarna, vilket skapar transparens och förståelse för verksamheten.