Anmälan och avgifter
Vi är anslutna till kommunens kö, vilket innebär att anmälan och avgifterna sköts av Lisbeth Gustawsson 0532-17113 eller via e-leg. på www.amal.se

Vi tillämpar Åmåls kommuns maxtaxa.